Jawatan Kosong LPPKN 2018 | Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41

Iklan Kekosongan Jawatan Tahun 2018 di Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (Badan Berkanun ) Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan secara tetap seperti berikut:-

Jawatan :  PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT, GRED F41

Syarat Dan Kelayakan

i) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;  (Gaji Permulaan: RM2,315.00) atau

ii) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi Pengajian tinggi Tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji Permulaan:RM 2,522.44) atau

iii) Ijazah Sarjana dalam bidang Sains Komputer, Teknologi Maklumat atau Kejuruteraan Komputer atau bidang berkaitan yang diiktriaf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji Permulaan: RM 2,833.78) atau

iv) Ijazah Doktor Falsafah (PHD) dalam bidang Sains Komputer, Teknologi Maklumat atau Kejuruteraan Komputer atau bidang berkaitan yang diiktriaf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; (Gaji Permulaan: RM 3,145.11) dan

v) Calon bagi lantika nhendaklah memiliki kepujian (sekurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

C: Kelayakan Tambahan 

i) Mempunyai lesen memandu kenderaan (Diutamakan)
ii) Sihat tubuh badan

D: Syarat Dan Cara Permohonan

Skim perkhidmatan dan syarat kelayakan bagi setiap jawatan adalah tertakluk kepada perubaha ndan pindaan yang ditetapkan oleh Pekeliling Perkhidmatan semasa yang dikeluarkan oleh JPA dan diluluskan oleh LPPKN

Hanya pemohon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk ke Tapisan Pertama (Assessment Centre 1)

Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari tarikh tutup permohonan hendaklah mengganggap permohonan mereka tidak berjaya.

LPPKN tidak akan menanggung sebarang perbelanjaan ketika menghadiri temuduga.

Pemohon yang tidak mengikut cara permohonan yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan dan akan ditolak.

SEMUA PERMOHONAN JAWATAN MESTI DIISI SECARA ONLINE

PERMOHONAN ONLINE JAWATAN DI LPPKN

Sila buat permohonan secara online melalui link diberikan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *